שימוש בקיצורי מקלדת, מקשי קיצור ומחוות ב-mmhmm

להלן ההקשות וקיצורי המקלדת השימושיים ביותר בגרסה ל-Mac ובגרסה ל-Windows. למד אותם כדי להפוך למומחה mmhmm.

תוכן העניינים

mmhmm ל-Mac

קיצורי דרך עבור האפליקציה
קיצורי דרך עבור שקופיות וחדרים
קיצורי דרך עבור המצלמה
קיצורי דרך עבור המציג
קיצורי דרך עבור ההפעלה
קיצורי דרך עבור משטח העקיבה
קיצורי דרך עבור העכבר
קיצורי דרך עבור ה-Touch Bar ב-MacBook Pro

mmhmm ל-Windows

קיצורי דרך עבור האפליקציה
קיצורי דרך עבור שקופיות וחדרים
קיצורי דרך עבור המצלמה
קיצורי דרך עבור המציג

mmhmm ל-Mac

קיצורי דרך עבור האפליקציה

command_key.png + n_key.png מצגת חדשה
command_key.png + o_key.png פתח מצגת
command_key.png + w_key.png סגירת מצגת

 

קיצורי דרך עבור שקופיות וחדרים

comma_key.png   הפעלה וכיבוי של שקופיות
period_key.png   מעבר בין הצגת שקופיות על מסך מלא לבין הצגתן שלא על מסך מלא
p_key.png   הפעלה וכיבוי של מצביע הלייזר
command_key.png + d_key.png שכפל שקופית נבחרת
left_arrow_key.png או right_arrow_key.png השקופית הקודמת או הבאה
command_key.png + 0_number_key.png עד 9_number_key.png מעבר בין עשרת החדרים הראשונים. לחץ כאן כדי ללמוד כיצד למפות חדרים לקיצור דרך זה.


קיצורי דרך עבור המצלמה

fwd_slash.png   הפעלה וכיבוי של המצלמה
a_key.png   הפעלה וכיבוי של מסך "לא נמצא"
command_key.png + r_key.png איפוס המצלמה להגדרות ברירת המחדל
command_key.png + period_key.png עצירת הקלטה שמתבצעת כעת


קיצורי דרך עבור המציג

option_key.png + up_arrow_key.png הגברת מידת האטימות של המציג ב-20%
option_key.png + down_arrow_key.png הנמכת מידת האטימות של המציג ב-20%
command_key.png + up_arrow_key.png הגדלת המציג ב-20%
command_key.png + down_arrow_key.png הקטנת המציג ב-20%
command_key.png + left_arrow_key.png העברת עגינת המציג לפינה השמאלית התחתונה
command_key.png + right_arrow_key.png העברת עגינת המציג לפינה הימנית התחתונה
command_key.png + option_key.png + left_arrow_key.png העברת עגינת המציג לפינה השמאלית העליונה
command_key.png + option_key.png + right_arrow_key.png העברת עגינת המציג לפינה הימנית העליונה
ctrl_key.png + tab_key.png ניווט אל הכרטיסייה הבאה במצגת
ctrl_key.png + shift_key.png + tab_key.png ניווט אל הכרטיסייה הקודמת במצגת


קיצורי דרך להפעלה

right_arrow_key.png חפש קדימה
left_arrow_key.png חפש אחורה
space_key.png הפעל/השהה
shift_key.png + right_arrow_key.png לשקופית הבאה
shift_key.png + left_arrow_key.png לשקופית הקודמת


קיצורי דרך עבור משטח עקיבה

  • לחץ וגרור את המצלמה כדי לשנות את מיקומך על הבמה.
  • צביטה בשתי אצבעות - שינוי גודל המצלמה.
  • גלילה בשתי אצבעות - שינוי מידת האטימות של המציג.
  • כאשר מצביע הלייזר מופעל, לחץ והחזק את לחצן העכבר לחוץ כדי לצייר איתו. השביל שתעשה עם הסמן שלך לא ייעלם עד שתשחרר את הלחצן. 

קיצורי דרך באמצעות העכבר

  • השתמש בגלגל הגלילה של העכבר מעל הסרטון כדי לשנות את מידת האטימות שלך.
  • החזק את מקש Command‏ וגלול מעל תמונתך בווידאו כדי להקטין ולהגדיל את עצמך.

קיצורי דרך עבור ה-Touch Bar ב-MacBook Pro

touchbar_mac.png

touchbar_-_new_slide.png שקופית חדשה
touchbar_-_slides_off.png בחירה בהשבתת שקופיות
touchbar_-_slides_shoulder.png בחירה בהצגת שקופיות מעבר לכתף
touchbar_-_slides_full.png בחירה בהצגת שקופיות על מסך מלא
touchbar_-_away_mode.png הפעלה וכיבוי של מסך "לא נמצא"
touchbar_-_laser_pointer.png הפעלה וכיבוי של מצביע הלייזר
touchbar_-_hide_me.png הפעלה וכיבוי של המצלמה

 

mmhmm ל-Windows

קיצורי דרך עבור האפליקציה

ctrl_key.png + n_key.png מצגת חדשה
ctrl_key.png + o_key.png פתח מצגת
ctrl_key.png + w_key.png סגירת מצגת
ctrl_key.png + d_key.png שכפול מצגת
ctrl_key.png + s_key.png שמירת מצגת
ctrl_key.png + shift_key.png + s_key.png שמירת מצגת בשם...

 

קיצורי דרך עבור שקופיות וחדרים

left_arrow_key.png או right_arrow_key.png השקופית הקודמת או הבאה
shift_key.png + delete_key.png מחק שקופיות נבחרות
ctrl_key.png + 0_number_key.png עד 9_number_key.png מעבר בין עשרת החדרים הראשונים. לחץ כאן כדי ללמוד כיצד למפות חדרים לקיצור דרך זה.

 

קיצורי דרך עבור המצלמה

fwd_slash.png   הפעלה וכיבוי של המצלמה
shift_key.png + r_key.png איפוס המצלמה להגדרות ברירת המחדל

 

קיצורי דרך עבור המציג

ctrl_key.png + up_arrow_key.png הגדלת המציג ב-20%
ctrl_key.png + down_arrow_key.png הקטנת המציג ב-20%
ctrl_key.png + left_arrow_key.png העברת עגינת המציג לפינה השמאלית התחתונה
ctrl_key.png + right_arrow_key.png העברת עגינת המציג לפינה הימנית התחתונה
ctrl_key.png + shift_key.png + left_arrow_key.png העברת עגינת המציג לפינה השמאלית העליונה
ctrl_key.png + shift_key.png + right_arrow_key.png העברת עגינת המציג לפינה הימנית העליונה
ctrl_key.png + tab_key.png ניווט אל הכרטיסייה הבאה במצגת
ctrl_key.png + shift_key.png + tab_key.png ניווט אל הכרטיסייה הקודמת במצגת

 

לא מצאת תשובה לשאלה? אם נתקלת בקושי טכני, או שברצונך להציע לנו נושא מסוים שצריך לכסות במדריך זה, לחץ כאן כדי להגיש בקשה או שלח דוא"ל לכתובת help@mmhmm.app.

האם מאמר זה עזר לך?
מספר המשתמשים שאומרים שמאמר זה עזר להם: 73 מתוך 90